Kết quả giao dịch trực tiếp

Trader Orderbook Market Lập thị trường

Chiến lược tương lai

Mục tiêu 20%-50%* hàng tháng

Dữ liệu kết nối với Binance được cập nhật lúc 06:00 UTC + 8 hàng ngày

năm cho đến nay
%

Hiệu suất hàng tháng

Lịch sử giao dịch

* Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Lợi nhuận không được đảm bảo.

Giao dịch với chúng tôi ngay hôm nay!

Có một câu hỏi? Kiểm tra các câu hỏi thường gặp của chúng tôi.